•  

   

   

  V roce 1982 byla ve Steyru založena firma weba Werkzeugbau Betriebs GmbH. Zpočátku se podařilo firmě weba pouze s 29 pracovnicemi a pracovníky dosáhnout obratu více než 1,2 mil. €.

 •  

   

   

  Potenciály úspěchu byly rozvíjeny cíleným vývojem produktů a specializací ve strategických mezerách na trhu. Tento úspěch umožnil založení dceřiné společnosti Siwe a.s. dnešní weby Olomouc, s.r.o. v Lutíně v České republice v roce 1990.

 •  

   

   

  Necelých devět let po založení firmy Siwe a.s. /dnes weby Olomouc, s.r.o. mohla být díky velkému úspěchu vybudována nová a větší výrobní hala v Olomouci.

 •  

   

   

  Na základě dynamického rozvoje, neustále se zvětšující velikosti strojů a stoupající potřeby nových pracovníků byla v roce 2001 v Dietachu nově postavena výrobní hala společně se správní budovou.

 •  
  Došlo k přejmenování firmy Siwe a.s. na weba Olomouc s.r.o. 

 •  

   

   

  Aby se vyhovělo technologickým požadavkům horkého tváření a automobilového průmyslu, byla v roce 2010 rozšířena výrobní hala firmy weba Olomouc, s.r.o. o 1.300 m² na celkových 3.900 m².

 •  

   

   

  Prototypová linka pořízená pro pracoviště v Olomouci v roce 2011 a automatizační systémy zaručují sériový výrobní proces a umožňují efektivnější a pružnější výrobu.

 •  

   

   

  Pořízení osm metrů dlouhého tříosého obráběcího centra zatížilo skladovací možnosti ve výrobní hale. Z tohoto důvodu byla v roce 2012 výrobní hala ve firmě weba v Dietachu rozšířena o 260 m² na celkových  5.000 m².

 •  

   

   

  Abychom mohli rychleji reagovat na potřeby zákazníků a požadavky trhu a rovněž za účelem zkrácení dopravních tras, byla v roce 2014 založena dceřiná společnost weba tools Taicang Co., Ltd. 

 •  

   

   

   

  Založení pobočky weba US, LLC v Michiganu, USA