Od dat k činům: Jak DigiLab mění zajišťování kvality ve společnosti weba

Dietach / Rakousko - V rychle se měnícím světě je pro udržení konkurenceschopnosti nezbytný pokrok. Společnost weba Werkzeugbau se touto zásadou řídí již více než tři desetiletí, počínaje nákupem prvního moderního souřadnicového měřicího stroje. V té době nikdo nemohl předvídat rychlý rozvoj Průmyslu 4.0 a z něj vyplývající požadavky.

Požadavky na zajištění kvality v automobilovém průmyslu jsou rok od roku náročnější. To, co kdysi začínalo jednoduchým protokolem o měření, se postupem času stalo stále přesnější kontrolou kvality. V reakci na tyto výzvy společnost weba neustále modernizovala své procesy a stále více se spoléhala na digitální technologie. Klíčovým milníkem bylo zavedení mobilních 3D skenerů, které umožnily digitální záznam a analýzu vložek forem. Tato technologie zajišťuje přesné sledování dat a podporuje vysoce kvalitní výrobu náhradních dílů. Dalším logickým krokem bylo zřízení nejmodernější laboratoře kvality vybavené nejmodernějšími technologiemi pro mechanické zkoušky materiálů a metalografické analýzy.

Zavádění digilab pro vyšší efektivitu

Nyní společnost weba učinila další krok směrem k efektivitě a přesnosti zavedením systému DigiLab. DigiLab, vyvinutý společností Meprotec GmbH, dlouholetým partnerem společnosti weba, využívá nejmodernější umělou inteligenci k analýze více zdrojů dat a k automatickému vytváření zpráv. DigiLab automaticky synchronizuje informace s naměřenými údaji z kontrolních strojů, od obrázků až po kontrolní zprávy a protokoly, a vytváří tak bezproblémovou a komplexní zprávu o kvalitě.

Globální přístup k datům a integrované poplachové rutiny

Díky systému DigiLab se produktivita v laboratořích weba výrazně zvýšila. Systém automatizuje proces sběru dat a umožňuje pokročilé analýzy chyb a statistická vyhodnocení. Tato digitalizační opatření eliminují manuální procesy a umožňují globální přístup k datům, což zajišťuje bezproblémové sledování a monitorování kvality. Integrované alarmové procedury poskytují okamžitá upozornění v případě odchylek v kvalitě.

Implementace systému DigiLab je dalším důkazem závazku společnosti weba k neustálému zlepšování a inovacím.


O společnosti weba

Od roku 1982 je společnost weba Werkzeugbau symbolem speciálních řešení v oblasti výroby nástrojů pro tváření za studena a za tepla a získala si vynikající pověst díky inovacím a kvalitě. S pobočkami v Rakousku, České republice a Německu a více než 300 specializovanými odborníky vyvíjí společnost individuální, technologicky vyspělá řešení pro technologie tváření a lehké konstrukce.

 

Qualitätssicherung Partnerschaften Innovationen